2013. március 31., vasárnap

A húsvéti szimbólumok ...

Egy csodás bejegyzésre akadtam. Ezt szeretném megosztani veletek. 

HÚSVÉTI SZIMBÓLUMOK
„SZÍNNEL–LÉLEKKEL”
 A tavaszi természet újjászületése, az ünnepi szokások sora, jelentős azonosságokat hordoz a Megváltó személyének jelenlétével, Jézus feltámadásának csodájával. Ez a változás, miként a Húsvét lényege, dúsan kínál testi, lelki és szellemi töltéseket, amiket a húsvéti szimbólumokban is megtalálunk.
SZIMBOLIKÁK a HAGYOMÁNYOKBAN és a HÚSVÉTI SZOKÁSOKBAN


NAGYTAKARÍTÁS / TISZTÍTÁS / FEHÉR analógiák:
„Amint kint, úgy bent” - tanítja már Hermész Triszmegisztosz is, ami az élet minden területén, így az ünnepek során is igaz állítás. A fizikai fertőtlenítés ("fertő nélküliség"),
a télbe fagyott, elavult dolgok és témák „kisöprésének” módja, aminek során a szellőztetés és a helyiségek fényfürdője, az ártó bacilusok, vírusok szaporodásának gátja. Ezek során, a fizikai megnyitás és frissítés során, teret nyithatunk egyben minden újnak, hiszen a megváltás „tiszta lap”-jánal analógiája a Megváltás tényével, már bárki számára egy új lehetőség. Új rend és rendszer, ÚJ szövetség. Fehér Jézus ártatlansága ("fehér liliomszál"), megtört testének tiszta gyolcsa, Ő a hófehér bűntelenség maga, Isten báránya, az égi FÉNY emberi alakban. Ennek tiszteletére is fényesítjük az ablakokat, tükröket is. Fehér jelleg a tiszta levegő frissessége, mint az isteni LÉLEK-zet, amit beengedünk, befogadunk. Tisztává tesz a tavaszi, áradó vizek habja, a nagyböjti méregtelenítés pedig már a test nagytakarításának módja (Jézus 40 napos nélkülözéseire emlékezve). Megélhető a múlt megtisztulása, a lélek megbocsátásának új ideje. A keresztvíz megváltó, tisztító ereje is fehér, de itt találjuk a megváltóért elhullajtott fájdalom őszinte, tiszta könnyeit is. Fehér a tavaszi „virágszálak”, vagyis a szűz leányok ártatlansága, amit a locsolkodás megtartó „élet-vize” tesz szimbolikusan termékennyé.


MAGVETÉS, ÜLTETÉS / ZÖLD analógiák:
a TEREMTŐ „természete”, az új életmag, mint életterv gondozása, önmagunk isteni, belső MAGjának gondozása, ápolása. Krisztus, mint második Ádám, már az EMBERMAG újabb talaja: a kikelő élet, a remény csírája, ennek nyugalma és biztonyossága. Zöld a szív-béliség, nyitottság, befogadás, bizalom, a gyümölcsöző új, közös élet születése is. A „Zöld csütörtök”-ként számontartott nap színe is a  zöld, hiszen a nagypéntek előtti, új út analógiája, a Megváltó királyi bevonulásának ünnepe, annak nyugodlamas békéje, az életet szimbolizáló zöld növények termékeny erejével analóg.


AJÁNDÉKOZÁS / ARANY-sárga analógiák: a Nap sugarainak növekedést támogató ereje, a tavaszi melengető kiáradás, gyarapodás szimbolikája, hiszen ebből az életenergiából feltételek, személyválogatás és viszonzásvárás nélkül is bőven jut minden élőnek. Az új isteni ERŐ, a NAP maga, mint a termékeny életközpont, csíra, jellege a tojás sárgájában van jelen, ami termékenység egyben, a szapora nyúl gyarapodásával analóg. 
A tojás, mint „életmag” ajándék: utal arra, hogy Jézus „kikel”, felkel, feltámad. Ezzel „megtörik” az ember addig halálos léte, miként korábban Krisztus teste is az emberiségért töretett meg.
  Az ajándékozás (oda-adó, átadó áldozat) hagyománya: Jézus saját életét, mint megváltó zálogot adja a világnak ajándékba, de Krisztus előtt, a héber pészah (kikerülés) ünnepével párhuzamban is megtaláljuk a bárány-áldozatot, ami az életet megköszönni volt hivatott. A megfeszített Jézus, mint bárány-áldozat, már Isten megváltó ajándéka, ezáltal ötvöződik az Ó- és Újszövetség áldozat-tanítása. Aki megtért és megkeresztelkedett, annak már Jézus a pásztora, az tehát „védett bárány” lehet, aki nem esik többé áldozatul (Örök élet lehetősége). Arany a kreatív tettek isteni lehetősége, a megváltó megoldás, nagyság, különlegesség, királyi jelen (pl. Jézus feltámadása),a ritka kincs (ritka fém), de az egyediség, emelkedettség, ünnep fénye is a nemes aranyszínben tündököl. 


VÖRÖS (piros) analógiák:

a hímes tojás színeként: Krisztus áldozati vére, ami már védelmi erőként, a benne hívőket védi, amit hagyományainkban továbbadunk szeretteineknek az Ő szeretetével. Az új élet fizikai kezdete, termékenység, szeretet, szenvedés és szenvedély, miként vörös az eredendő első, éltető tűz fellobbanása. Krisztus az első megváltó személy, aki mindenkit egyaránt szeret, de a szenvedések tisztító tűzének ereje is vörös.
A tojások mintája sok hagyományban hosszanti síkon geometrikusan sávos, vagyis a 2-4-8-16 stb.osztás, a szaporodás szimbolikája (pl. a petesejt osztódása), míg a virágokat ábrázoló minták, a rózsa, fenyő, tulipán, a termékenység, az örök élet és az ártatlanság jellegeit tükrözik.


Pasztell analógiák:
a hasadó hajnal gyengéd fényei,
zsenge tavaszi virágok, a kipattogzó gyümölcsfák szirmainak színe és illata. A pasztell gyengéd jelleg, hiszen egy-egy erőteljes szín kigyengített, fehérrel lágyított árnyalatia. De ebben is megtaláljuk a Megváltó személyét, akinek szelíd, jámbor és szeretetteljes lénye gyermekien gyengéd, Tehát minden ide is tartozik, ami ártatlan és védtelen, pl. a nyuszik, bárányok, kiskacsák, kiscsibék és minden játékosan egyszerű, életigenlő kedvesség.


Forrás: http://www.napszikra.hu/akt/cikk/pi/husvetszimbolumok
Békés húsvéti ünnepeket  kívánok.
 

blogger templates | Make Money Online